Business Lessons

gallery/creative_logo2

Управление на проекти

Тук ще намерите полезни уроци, свързани с управлението на проекти. Ще разберете какви са фазите на проектите и какви процеси включват те по време на изпълнението си.

Статии

Управление на човешките ресурси (HR)

 

Разделът представлява сбор от 25 урока свързани с набирането и задържането на служителите в една компания. Тук може да научите много полезни техники за това как да провеждате интервюта, как да развивате способностите на персонала си и друго.

Статиите тук са свързани с това как да си намерим добра работа, как да прилагаме добри маркетингови стратегии, как да развиваме собствен бизнес и други.

Финансова грамотност

 

В този раздел са включени уроци, с които ще научите как да управлявате и контролирате парите си, така че да може да ги разпределяте оптимално и да може да спестявате.

Финансов анализ на фирмата

Тук ще разберете как да тълкувате данните от отчетите на фирмата, за да разберете дали фирмата е в добро финансово здраве или не.

 

Мениджмънт

В този раздел може да научите много за това как се управлява една фирма, как да прилагате бизнес стратегии и още много.

www.000webhost.com